TapaniPollari Hymyillen isänmaan puolesta.

Ei yhdenasian puolue

  • Kuva: Perussuomalaiset
    Kuva: Perussuomalaiset

Kun seuraan uutisia monista eri lähteistä ja eri mielipidekirjoituksia, on pakko ottaa kantaa väitteeseen joka kohdistuu Perussuomalaisiin, lähinnä siihen kun väitetään yhdenasian liikkeeksi tai puolueeksi.

 

Tästähän olen tottakai erimielinen, sillä näen Perussuomalaiset sellaisina jotka ottaa kantaa liki sama mihin asiaan. En oikein keksi mikä olis asia mihin ei kantaa olis ainakin niin että kukaan heistä ei reakoissis.

 

Nyt EU.sta ollaan tultu lisäks EU-vastaisiksi, emmekä hoe enään "missä EU, siellä ongelma", vaan nyt on suunnan muututtava ja jyrkästi poispäin tuosta hajoavasta hökkelistä.

Niinkuin Jussi Halla-aho sanoi Puoluevaltuuston kokouksessa. (Linkissä lisää)

Hallitus haluaa olla eturintamassa edistämässä EU:n syventämistä. Tämä oli yksi keskeinen ja ääneen lausuttu syy potkia Perussuomalaiset hallituksesta.

 

Me olemme jopa kaulaamme myöten lisrissä EU.n kanssa, kelpaamme kyllä maksumiehiksi mutta mitään sanansijaa siellä meillä ei ole, uusia Suomea ja suomalaisia kohtaan direktiivejä tulee vähän väliä joka syventää päiväpäivältä liittovaltioon. 

Ennen väitettiin vastaan, ettei muutokset tarkoita kohti liittovaltiota, nyt nämä äänet on vaijentuneet, sillä suunta on jo sinne. 

Olemme hyväuskoisia hölmöja jos kuvittelemme että saisimme mukamas jotain siellä läpi.

 

Mutta miks väitteeni, ettei PS ole yhdenasian puolue.

Laitan puolueohjelmastamme ohjelmat, mitkä edelleen pätee. (linkissä lisää)

 

•Perussuomalaisten talouspoliittinen ohjelma

•Perussuomalaisten sosiaalipoliittinen ohjelma 

•Perussuomalaisten koulutuspoliittinen ohjelma 

•Perussuomalaisten kielipoliittinen ohjelma

•Perussuomalaisten turvallisuuspoliittinen ohjelma

•Perussuomalaisten maaseutuohjelma

•Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen ohjelma

 

Ja näitä samoja asioita perussuomalaiset ajaa edelleen, väittäköön kuka mitä hyvänsä.

Sitten tulee kuntavaaliohjelmat, "Arjesta se alkaa" (linkissä lisää)

 

• SEINIÄ EIKÄ SELITYKSIÄ

Järkevää kunnallista asuntotuotantoa on tuettava enemmän. Kaavoittamisen täytyy mahdollistaa erilaisten asuntojen rakentaminen kasvukeskuksiin ja lähialueille. Haja-asutusalueille rakentamisen pitää olla vaivatonta ja palvella alueiden ja asukkaiden etua.

• JÄRKEVÄ MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Haluamme uudistaa maankäytön tapoja niin, että kuntalainen on lähempänä omaa ympäristöään koskevia päätöksiä eikä kaikki tapahdu vain kasvottomien virkakoneistojen suojissa. Valmistelun on oltava avointa ja läpinäkyvää, jotta kuntalaisilla on aito vaikutusmahdollisuus omaa elinpiiriään koskettaviin asioihin.

• TYÖTÄ, RAVINTOA JA ELÄMYKSIÄ

Kannattavan pien- ja perheviljelyn edellytykset on säilytettävä koko Suomessa. Rakennemuutos ja tehostaminen ovat vähentäneet elintarvikesektorin työpaikkoja, mutta sen merkitys ei ole vähentynyt, koska haluamme yhä syödä puhdasta kotimaista ruokaa. Ruoka on välttämättömyyshyödyke, josta kansalaiset eivät voi tinkiä.

• LIIKUTTAVA ETEENPÄIN

Toimiva liikenneyhteys kodin ja työpaikan välillä on ensiarvoisen tärkeä. Teiden kuntoa tulee parantaa. Suorat tiet vievät menestykseen myös elinkeinoelämää; kaikki ei Suomessakaan tapahdu tietoverkoissa.

TERVEYS TUULIVOIMATEOLLISUUDEN EDELLE

Perussuomalaiset on ainoana puolueena tuonut esille tuulivoiman terveysvaikutukset. Tuulivoimateollisuudella voi olla jopa kansanterveydellisiä seurauksia, näennäisten vihreiden arvojen ja poliittistaloudellisten kytkösten sivutuotteena.

• HYVÄ KOULU EI OLE ITSESTÄÄNSELVYYS

Koulumaailmassa voidaan paikoin huonosti. Oppimistulosten lasku erityisesti pojilla, kasvava eriarvoisuus koulujen välillä ja kylä- ja lähikoulujen lakkauttaminen ovat merkittäviä ongelmia. Haja-asutusalueilla koulumatkat pitenevät, kaupungeissa perheet valikoivat hyviä kouluja. Osa opettajista uupuu kasvatustaakan alle. Digitalisaatio ja uudet oppimisen välineet eivät pelasta tilannetta.

• LAPSIA SYNTYY ONNELLISEEN KUNTAAN

Toimivan kunnallisen päivähoidon tulee huomioida sekä hoiva, pedagoginen laatu että vanhempien työhön liittyvät näkökohdat. Päivähoito ei kuitenkaan voi korvata vanhempia ja näiden vastuuta jälkikasvunsa kasvattamisesta ja huolehtimisesta. Kotihoidon mahdollisuutta tai perheiden itsenäistä päätäntävaltaa ei tule romuttaa. Työllisyyden tai tasa-arvon ongelmia ei korjata rankaisemalla niitä perheitä, jotka haluavat hoitaa pikkulapset kotona.

• IKÄ EI OLE VAIN NUMERO

Ikääntyneiden rooli yhteiskunnassamme on yhä merkittävämpi. Ikääntynyt ei ole rasite, jota siirretään taloudellisin perustein, vaan kunnioitusta ja arvostusta ansaitseva ihminen. Hoivan tulee olla riittävää ja inhimillistä eikä se saa passivoida ihmistä turhaan. Hoitajamitoitusten on tarkoitus varmistaa, että jokaisessa yksikössä on juuri sinne sopiva ja tarvittava hoitajamäärä – näin kunnissa on mahdollista päättää tapauskohtaisesti eri laitoksiin sopivat ja riittävät hoitajamäärät.

• TÄRKEINTÄ ON SYRJÄYTYMISEN ESTÄMINEN

Syyt syrjäytymisen taustalla ovat moninaiset, esimerkiksi koulutuksen puute, työttömyys, sairastuminen, toimeentulo-ongelmat, asunnottomuus, mielenterveyden ongelmat ja päihteiden käyttö. Asian on syytä liikuttaa meitä kaikkia; syrjäytyneelle itselleen kyseessä on inhimillinen tragedia. Yhden elinikäisen syrjäytymisen hintalappu yhteiskunnalle on pitkälti yli miljoonan euron suuruinen.

• PIDETÄÄN KIINNI HYVÄSTÄ JA TURVALLISESTA

Maamme sisäinen turvallisuus perustuu yhteisöllisyyteen, poliittisen järjestelmämme yleiseen hyväksyttävyyteen, enemmistöpäätöksentekoon ja vähemmistöjen asianmukaiseen huomioimiseen.

• KOTIMAISUUTTA JA PAIKALLISUUTTA HANKINTOIHIN

Suomen julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo on vuosittain yli 35 miljardia euroa. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tulee olla tasavertainen mahdollisuus osallistua kuntien tarjouskilpailuihin, ja tähän uusi hankintalaki nimenomaan puuttuu. Pelkän hinnan sijaan on tarkasteltava laatua, työllistämisvaikutuksia, kotimaisuutta ja paikallisuutta. Kokonaisvaltainen urakoiden, hankkeiden ja investointien läpikäynti tuottaa kestäviä taloudellisia, sosiaalisia ja esimerkiksi ympäristöllisiä vaikutuksia ja tukee lähialueita. Kotimaisuuden pitää mielestämme olla aina tavoitteena.

• ELÄMÄNLAATUPALVELUILLA IKÄVÄÄ VASTAAN

Kunnan tulee ensisijaisesti tukea normaalia arkiliikuntaa. Kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja kunnossapito ovat sitä parhaimmillaan, samoin kuin esimerkiksi leikki- ja perhepuistot. Yhteistyö matalan kynnyksen liikunta- ja muiden seurojen kanssa on myös suotavaa.

• ENSISIJAINEN VASTUU SUOMALAISISTA

Emme hyväksy laittomasti maassa oleskelemista, saati näiden henkilöiden terveyden- ja sosiaalihuollon ja muiden palveluiden lisäämistä ja laajentamista. Myös turvapaikanhakijoiden oikeutta erilaisiin kuntatason palveluihin, kuten kuljetuksiin ja harrastuksiin, tulee tarkastella uudelleen.

• IHMINEN EDELLÄ SOTE-UUDISTUKSESSA

Sosiaali- ja terveydenhuollon hallittu uudistus on välttämätön. On selvää, että tulevaisuuden järjestelmä täytyy tuottaa kustannustehokkaammin erityisesti siksi, että väestö vanhenee ja maksajia on suhteessa yhä vähemmän.

Kannatamme lämpimästi perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhdistämistä toimivaksi kokonaisuudeksi. Uudistuksiin ei kuitenkaan tule pyrkiä hinnalla millä hyvänsä – eikä poliittiset fraasit edellä.

• LUONNONLÄHEINEN SUOMI ON AINUTLAATUINEN

Suomalaiset arvostavat ympäristöä ja puhdasta luontoa. Kannatamme järkevää ympäristönäkökohtien huomioimista kaikessa politiikanteossa. Lähiyhteisöt, lähipalvelut, lähiruoka ja muut ohjelmassa esitetyt teemat – kaikki tavalla tai toisella tukevat kestävää ympäristöä ja ihmisten hyvää elämää.

 

Nämä ja vielä paljon muuta ajavat eri kunnissa.

Ihme väitteitä että PS olis yhdenasian liike.

 

Jussi Halla-aho on osoittautunut erittäin hyväks puheenjohtajaks, hän on saanut liimattua koko eduskuntaryhmän tarmokkaaksi ja hyvällä hengellä lisäks, mutta hän on saanut kansanedustajat myös liikkeelle, eikä pelkästään sinne eteläsuomen alueelle, monet on kiertäneet koko kenttää Arja Juvonen erittäin hyvänä esimerkkinä kiersi pikku paikkakuntia itä-suomessa ja lapissa, kävi myös täällä Kaustisella ja Vetelissäkin.

 

Hyvän johtajan ei tarvitse itse tehdä ja osata kaikkia, vaan hänen kuuluu osata delekoida tehtäviä ympärillään oleville ja eri asioista kiinnostuneille, tässä Jussi on osannut homman.

 

Hänellä hyvä joukko eduskunnassa, mutta myös täällä kentällä. 

Hyvä tästä tulee vielä.

 

heart

 

 

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (24 kommenttia)

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

Jussi sanoo hyvin maahanmuuton ongelman heijastumisesta ihan meidän omaan väestöön, ja niihin heikoimpiin.
Tuo siis siellä puoluevaltuuston kokouksessa, linkki on tuolla ylhäällä.

"Hallitus on esittänyt kansallisen pakolaiskiintiön kasvattamista yli kaksinkertaiseksi.
Perusteluna on mm. se, että tämä parantaisi Suomen neuvotteluasemia, kun EU:ssa sovitaan pysyvästä, velvoittavasta taakanjakomallista.
Nämä puheet ovat täysin vastuuttomia, kun otetaan huomioon se, että väkilukuun suhteutettuna Suomi on muutenkin ollut viime vuosina yksi turvapaikanhakijoiden tärkeimmistä kohteista Euroopassa.
Suomi on myös Maltan ohella ainoa EU-maa, joka on ottanut vuoden 2015 sopimuksen mukaisen määrän turvapaikanhakijoita vastaan Italiasta ja Kreikasta.

Tämä mallioppilaana esiintyminen ei ole tähänkään asti parantanut Suomen neuvotteluasemia vaan lähinnä maalannut Suomesta kuvaa hyväuskoisena hölmönä.

Perussuomalaisten kanta on, että pakolaiskiintiö pitäisi lakkauttaa tilapäisesti kokonaan, kunnes laiton muuttoliike Euroopan sisällä saadaan kuriin.
Piikki ei voi olla auki."

Käyttäjän JuhaMakkonen1 kuva
Juha Makkonen

Persut on "monen asian puolue" mutta jostain sattuman syystä taas kerran huomio kiinnittyi ainoastaan maahanmuutto asiaan.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

Senon EU joka nämä maahanmuutto ongelmatkin toi, niinku moni muu ongelma myös..
Yli 44500 eri kiristys direktiiviä..

Ei voi olla puhumata tuosta ongelmasta jos meidän vanhuksilta kerran leikataan.

Omista pidettävä huoli, ja jos sitten ylimääräistä jää, niin jaetaan sitä sitten.

Käyttäjän JuhaMakkonen1 kuva
Juha Makkonen Vastaus kommenttiin #3

Lähi-idän sodat loi pakolaiskriisin, ei EU. Ja kaikki eivät jaa näkemyksiäsi että avun tarpeessa olevia ihmisiä autetaan tai ollaan auttamatta heidän kansallisuutensa perusteella.

Käyttäjän KankaanpJyrki kuva
Kankaanpää Jyrki Vastaus kommenttiin #4
Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Se on ihan sama mitä kirjoittaa paperille jos 99% puheista ja kannanotoista liittyy maahanmuuttoon.

Saahan sitä vannoa ja perustella, mutta ulkopuolelta näkyy se surullinen totuus.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

Oiskos Ritala sinulla peiliin katsomisen paikka?
Sama mitä muut kirjoittaa ja sama mitä sinä kirjoitat, 100%.sesti käännät jutun haukkuakses perussuomalaisia.

Oot valinnut ilmeisesti tien, mistä vaikea päästä eroon.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Tie on valinnut ritalan, jota hän kulkee jatkuvasti riemumiellä.

Käyttäjän KristianSheikkiLaakso kuva
Kristian Sheikki Laakso

Tuo tyyli on varmin tapa saada oma uskottavuus murennettua. Henkilökohtaisesti Ritalan kirjoitukset on esim. mulle täyttä ilmaa. Koska kommenteilla ei ole mitään muuta kulmaa, kun oma Persu viha ja silloin ei itse kommentissa huomaa mitään mikä pistäisi miettimään.

Käyttäjän OutiMara kuva
Outi Mara

Asioita, joihin kunnissa pyrimme vaikuttamaan! Kiitos Tapani ❤

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

Pitää paikkansa, PS ei ole mikään yhden asian puolue, sehän vastustaa sekä humanitaarista että työperäistä maahanmuuttoa.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Eikös kuitenkin työperäisen maahanmuuton vastustaminen koske sitä, ettei ole osoitettu kotimaasta löytyvän kaivattua työvoimaa? Näin olen itse asian ymmärtänyt. Pitäydyttäisiin voimassa olevassa käytännössä.

Kannattaa käydä katsomassa puolueen omaa nettikeskustelussa olevia kirjoituksia, niin huomaa siellä kannanottoja hyvin laaja-alaisesti. ei voida puhua yhgen asian liikkeestä, vaikka kuinka tekee mieli mollata puolueen toimintaa.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

Sitten taas toisaalta sanotaan, että yksittäiset keskustelijat eivät edusta puolueen linjaa.

Halla-Aho kommentoi Itävallan vaaleja näin: ”Yhdellä asialla pärjää oikein hyvin, jos se asia on riittävän tärkeä."

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #11

Kalevi, todellakin tuo H-ahon toteamus Itävallan vaaleista on vain yksittäinen heitto puhuttaessa puolueista yhden asian liikkeinä.

Muuten luin juuri OM:sssa olevan kirjoituksen (fil.tohtori Hankamäen kirjoitus) jossa on kannanotto yhdenasian liikkeenä puhuttuun puolueeseen.

Kirjoituksessa sanotaan "Maahanmuutto ei ole kuitenkaan politiikan erilliskysymys, eikä sen kritisoiminen tai vastustaminen tee Perussuomalaisista ”yhden asian liikettä”. Maahanmuutto ja siihen liittyvä väestöpolitiikka, työvoimapolitiikka, turvallisuuspolitiikka, koulutuspolitiikka ja kielipolitiikka muodostavat nykyisen siirtolaistulvan jatkuessa kaiken politiikan ydinalueen, jolla ratkaistaan koko Suomen ja muiden länsimaiden tulevaisuus."

Aivan oikein todettu. Todellakin maahanmuutolla ja varsinkin hallitsemattomalla on yhteiskunnallisesti merkittävä vaikutus. Ei vain yhdellä osa-alueella vaan se sykkii monelle eri taholle ja merkittävässä määrin. Vaikuttaa myös omien kansalaisten hyvinvointiin monin tavoin.

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #12

"Maahanmuutto ja siihen liittyvä väestöpolitiikka, työvoimapolitiikka, turvallisuuspolitiikka, koulutuspolitiikka ja kielipolitiikka muodostavat nykyisen siirtolaistulvan jatkuessa kaiken politiikan ydinalueen, jolla ratkaistaan koko Suomen ja muiden länsimaiden tulevaisuus."

Ja tällaistako ei saa sanoa yhden asian liikkeeksi?

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #13

Kaiketi saat sanoa jos siitä tulee sinulle hyvä mieli. ;)

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #15

Aika tyhjentäviä näiden muutamien selitykset :D

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

lainaus:
Ei yhdenasian puolue
Ei.Se on sekoitus Kepu-kokoomusta ja EU pankkiirien ajatusmaailmaa.

Eli pikimustaa porvari ajattelua. Halpatyövoimaa veronmaksajien piikkiin.Palkansaajia kyykyttämällä.
"Mulle kaikki heti"!
Kun palkansaajat maksaa sosiaaliturvan ja palvelut.
Kianderin selvityksen mukaan-10
Eniten kumpaakin käyttää hyvätuloiset edm.mukaan.

Niin kyykytetään noiden maksajia ja niitä kenet on pudotettu ulos koko sosiaaliturvasta.Ex-palkansaajat,veronmaksajat,työttömät.
Sen voi hyvin lukea Stvm/TEM sivuilta persujen hallituskaudelta -17 asti.

Käyttäjän PetriPirskanen kuva
Petri Pirskanen

Kiitoksia kirjoituksesta! Laitoit juuri syyt miksi tätä puoluetta tulen äänestämään jatkossa :) "Thumbs up" !

Keijo Räävi

Perussuomalaisten kannattaa laajentaa repertuaariaan kun maahanmuuttokritiikkikään ei ole osunut maaliin saakka.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari
Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

Näyttääkö yhdeltä asialta?

https://www.suomenuutiset.fi/koyhien-perheiden-lap...

"Köyhien perheiden lapset eivät pääse kouluun – vanhempien tulot vaikuttavat taas lasten kouluttautumiseen

Köyhyys on tuhansissa perheissä kouluttautumisen este. Jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että pula rahasta on vaikuttanut siihen, että opinnot ovat jääneet kesken. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahanpuutteen takia."

"Huhtasaari: Toisen asteen opintojen tulee säilyä maksuttomina

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, presidenttiehdokas Laura Huhtasaari pitää tärkeänä, että toisen asteen opintojen kustannukset pysyvät matalina.

– Toisen asteen tutkinnon tulee olla lähtökohtaisesti maksuton, kuten korkeakoulutkin ovat. Opintokuluissa tulisi kuitenkin olla, nimellinen, pieni omavastuu.

Huhtasaaren mukaan pieneen kuluun sisältyy nuorelle viesti, että opintorvikkeet ovat arvokkaita ja niitä tulee arvostaa.

– Mikään ei ole ilmaista, Huhtasaari sanoo."

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

https://www.suomenuutiset.fi/perussuomalaiset-esit...

""Perussuomalaiset esittävät lapsivähennystä takaisin: ”Toivomme hallitukselta inhimillisyyttä”"

Aiheita tosiaan riittää..

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

https://www.suomenuutiset.fi/elomaa-savio-yhdenver...

"Elomaa ja Savio: Yhdenvertainen koulutus Suomen menestyksen kivijalka

Perussuomalaiset kansanedustajat Ritva Elomaa ja Sami Savio jättivät tänään eriävän mielipiteen sivistysvaliokunnassa koskien vuoden 2018 talousarvioesitystä. Eriävässä korostettiin muun muassa opinto-ohjauksen merkitystä ja huomautettiin Pisa-tulosten heikkenemisestä.

– Koulujärjestelmäämme vaivaa kasvava eriarvoistuminen. Esimerkkinä tästä on ääripäiden etääntyminen toisistaan kouluja vertailtaessa, kansanedustaja Sami Savio huomauttaa.

Perussuomalaiset haluavat, että maassa on jatkossakin riittävä ja laadukas sekä alueellisesti yhdenvertainen kouluverkosto. He kiinnittävät huomiota myös opetusryhmien kokoon.

– Olemme halunneet turvata erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeet ja koulurauhan. Tällä on vaikutusta sekä opettajien, oppilaiden että koko henkilökunnan hyvinvointiin, samoin oppimistuloksiin, kansanedustaja Ritva Elomaa jatkaa."

Toimituksen poiminnat